Artem Kriuchkov

 

Narozen(a): 
1998 v Charkově
Kontakt: 

Katedra botaniky PřF JU, místnost 103
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 340
E-mail: wertigo19598_at_gmail.com

Střední škola: 
2009 - 2016 Gymnázium Charkov 47
Vysoká škola: 

2017 – UJOP UK Mariánské Lázně

Bakalářské studium: 

Od 2018 -  Přírodovědecká fakulta JU

Bakalářská práce: Taxonomická identifikace producentů toxických lipopeptidů ve vodním květu sinic. Školitel: Jan Mareš
Cíle práce: 

- Literární rešerše problematiky potenciálně toxických sinicových lipopeptidů

- Molekulární detekce producentů vybraných toxických lipopeptidů ve vzorcích planktonu   

- Izolace kandidátních kmenů a potvrzení produkce lipopeptidů

- Taxonomická identifikace těchto kmenů pomocí polyfázického přístupu studiu