Zuzana Vrátníková

Zuzana Vratnikova

 

Narozen(a): 
1999 ve Stodu
Kontakt: 

Katedra botaniky PřF JU, místnost 103
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05
E-mail: vratnikova.zuzana_at_seznam.cz
 

Střední škola: 
2014 – 2018 Střední odborná škola Stříbro
Bakalářské studium: 

Od 2019 - Přírodovědecká fakulta JU

Bakalářská práce: Sinice a řasy PR Postřekovské rybníky. Školitel: Jan Kaštovský
Cíle práce:

- vypracovat literární rešerši na téma vztah sezonality a environmentálních faktorů na algoflóru eutrofních a mezotrofních nádrží temperátního pásu

- provést algologický floristický průzkum v planktonu, bentosu i nárostech PR Postřekovské rybníky; měření základních fyzikálních a chemických parametrů vody, sledování vlivu sezonality 

- statistické vyhodnocení získaných floristických dat, vyvození ekologických závěrů a závěrů pro orgány ochrany přírody

- izolace materiálu pro následné molekulární studie v magisterském studiu