Odkazy fykologické a související

Další algologická pracoviště v ČR

  • Brno - Přírodovědecká fakulta MU a Botanický ústav AV ČR
  • České Budějovice (Hydrobiologický ústav AV ČR)
  • Olomouc - Přírodovědecká fakulta UP
  • Praha - Přírodovědecká fakulta UK
  • Třeboň - Centrum pro algologii Botanického ústavu AV ČR
  • Třeboň - Oddělení fototrofních mikroorganismů Mikrobiologického ústavu AV ČR

Sinice a řasy obecně

Algologická laboratoř na Connecticut College (obsahuje i on-line určovací klíče) 

Australská stránka o řasách – velmi hezké obrázky

Cytographics - hezká mikroskopická videa s řasami (vyžaduje QuickTime)

AlgaeBASE – databáze základních informací o sinicích a řasách + pěkná fotogalerie chaluh

Commercial Seaweed Guide - hezký průvodce komerčně využívanými makrořasami

CyanoDB.cz – databáze taxonomických informací o sinicích (v angličtině)

ČAS – Česká algologická společnost

Desmids.nl – zajímavé strány zaměřené na krásivky

Fottea - časopis české algologické společnosti (v angličtině)

Fytoplankton.cz – stránky Laboratoře ekologie fytoplanktonu HBÚ AV ČR

Galerie řas a protozoí poloostrova Keweenaw, Michigan, USA

Index Nominum Algarum

Mořská biologie – potápěčské stránky zaměřené na Středozemní moře obsahující také snímky mořských makrořas

Mořské makrořasy ve výživě člověka – stránka FAO

Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie BÚ AV ČR

Periodika – ve kterých lze nalézt a publikovat články o sinicích a řasách

PSA – Phycological Society of America

Akvárium – V. Pelikán – Řasy v akvaristické praxi 


 

Sbírky (mikro)organismů

Přehled akronymů světových sbírek organismů

ACOI – Algoteca de Coimbra [Sbírka řas univerzity v Coimbře, Portugalsko]

ATCC – American Type Culture Collection [Manassas, USA]

CCAC – Culture collection of Algae at the Univerversity of Cologne [Sbírka řas univerzity v Kolíně nad Rýnem, Německo]

CCALA – Sbírka autotrofních mikroorganismu BÚ AV ČR v Třeboni

CCAP – Culture Collection of Algae and Protozoa [Far Sawrey a Dunberg, Velká Británie]

CAUP – Sbírka řas Přírodovědecké fakulty UK

CCCM – Canadian Center for the Culture of Microorganisms [Vancouver, Kanada]

NIES - sbírka mikroorganizmů v National Institute for Environmental Studies [Tsukuba, Japonsko]

PCC – Pasteur Culture Collection of Cyanobacteria [Sbírka sinic Pasteurova ústavu, Paříž, Francie]

SAG – Sammlung von Algenkulturen Göttingen [Sbírka řas univerzity v Göttingen, Německo]

UTCC – University of Toronto Culture Collection of Algae and Cyanobacteria [Sbírka řas a sinic univerzity v Torontu, Kanada]

UTEX – The Culture Collection of Algae at the University of Texas at Austin [Sbírka řas University of Texas v Austinu, USA]

 

Vyhledávání vědeckých informací

Scirus – vyhledávání vědeckých informací všeho druhu(články, obrázky…)

Google Scholar – vyhledávání vědeckých informací, hlavně článků

Web of Knowledge – vyhledávání časopiseckých publikací (omezený přístup pro předplatitele, např. vysoké školy, Akademie věd ČR)

Science Direct - vyhledávání v časopisech nakladatelství Elsevier

Souborný katalog zahraničních periodik v knihovnách ČR

BioImages – specializovaný vyhledávač obrázků organismů

GenBank – internetová knihovna sekvencí

 

Studijní materiály, skripta a jiné užitečnosti

On-line skripta elektronové mikroskopie pro biology

Odborný slovník životního prostředí