Studium fykologie na katedře botaniky PřF JU

Naše pracoviště je tvořeno především roztomile praštěnou skupinou pedagogů a studentů, kteří společně pracují na několika nosných tématech. Základní a nejpočetnější pracovní skupina se věnuje sinicím (Cyanobacteria) a to zejména jejich taxonomii a systematice a také jejich ekologii ve speciálních biotopech – tropickém pralese, bažinách, nárostech na skalách a podobně. Pravidelně se ale u nás vyskytuje nějaký student s jinou oblastí zájmu a vymyslí si práci na skupině, kterou normálně neděláme – máme teď specialistu na rozsivky (Bacillariophyceae), kokální zelené řasy (Chlorohyta) a krásnoočka (Euglenophyta). Tyhle odchylky všemožně podporujeme – třeba sháněním zahraničních specialistů na daný obor – protože si tím všichni rozšiřujeme obzory a v neposlední řadě zvyšujeme pravděpodobnost zaměstnání absolventů v oboru. Také slušně vybavená příruční knihovna se nesoustředí jen na sinice, ale na všechny skupiny řas.
Studenti pracují ve vlastní velké pracovně, vybavené novými počítači a zejména oblíbeným kávovarem De Longhi.

Technické vybavení laboratoře je na slušné úrovni. Máme dva mikroskopy Olympus BX51 s Nomarského diferenciačním kontrastem a digitálními kamerami DP 71 a DP 74 pro pořizování kvalitních fotografií. Máme vybavenou kultivační laboratoř pro pěstování mikrobiálních kultur s klimatizovaným provozem a příslušným nutným vybavením (laminární boxy, autoklávy, přístroje na výrobu destilované vody, digestoř atd.). Často využíváme služeb plně vybavené laboratoře molekulárních metod naší katedry.
Disponujeme rovněž kompletním vybavením pro odběry vzorků v terénu, a to včetně menší flotily nafukovacích kánoí typu Pálava. Pro základní mikroskopické rozbory v terénu máme sestavu mikroskopu Olympus CX21, digitální kamery a notebooku, která je napájena fotovoltaickým systémem, případně elektrocentrálou Honda 10i, což nám umožňuje práci i mimo civilizaci.

Zahraniční spolupráce algologické laboratoře je dost rozsáhlá a týká se i studentů. Každoročně pořádáme letní kurz na determinaci sinic pro zahraniční zájemce, pravidelně jsou u nás studují či na  vědeckých stážích pobývají kolegové z různých zemí a podobně. Dlouhodobou a intenzivní spolupráci máme zejména s laboratoří prof. Jeffreyho Johansena z John Carroll University, Cleveland, Ohio, USA. Kromě čilé vědecké spolupráce je pro studenty nejvýznamnějším rysem této spolupráce to, že pravidelně posíláme šikovné absolventy bakalářského stupně studia, kteří se chtějí věnovat vědě, na dvouleté magisterské studium do USA. Klasicky se pak takový student vrátí k nám na doktorské studium, nebo v něm pokračuje v USA.