Doporučené kurzy

Kurzy doporučené (rozumějte povinné ;) ) pro všechny algology

KBO/134 Fykologie (algologie) – Jan Kaštovský. Základní kurz, základní informace, běží každý rok.

KBO/128 - 129 Fykologické determinační praktikum 1. a 2. - Jan Kaštovský, Tomáš Hauer, Jan Mareš & kol. Kurz zaměřený na mikroskopické určování řas a sinic, částečně probíhá v Českých Budějovicích, hlavní část se ale realizuje na nějaké vzdálenější zajímavé lokalitě, několik dní se dopoledne sbírají vzorky a odpoledne se mikroskopují a určují. V lichých letech běží č. 1, v sudých č. 2.

KBO/142 Základy ekologie sinic a řas – Jan Kaštovský, Tomáš Hauer, Josef Juráň. Úvodní informace z oboru - fytoplankton, nárostová společenstva, mořské řasy, aerické řasy a sinice, extrémofilní organismy, biotické interakce, biogeografie, bioindikace apod. Běží obrok, v sudých letech.

KBO/147 Biogeografie protistních organismů - Josef Juráň. Kurz věnující se rozšíření protist na Zemi, způsobům šíření, geografických bariérám, speciaci, ale také problematice biologických invazí protist a možnostem praktické ochrany jejich biotopů.

KBO/185 Základní algologické metody - seminář – Tomáš Hauer & kol. Nutný základ pro každého začínajícího diplomanta, praktické rady, jak používat naše vybavení a jak nedělat chyby při práci.

KBO/290 - 295 Algologický seminář 1. - 6 – Josef Juráň, Jan Kaštovský, Tomáš Hauer. Semináře pro odborníky, každý semestr běží z nabídky 1-6 jen jeden z nich. Klasicky je zimní seminář blokový - podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na Chantransii, letní je většinou literární seminář, ale není to fixní. Takhle složité je to kvůli vašim kreditním bodům, milí přátelé.

KBO/298 Algologické kultivační techniky - Josef Juráň. Pokročilý kurz jehož cílem je poskytnutí širokého spektra informací o způsobech zpracování přírodního materiálu, především izolace zájmových organismů do klonálních kultur a jejich dlouhodobém udržování.

KBO/318 Biotechnologie fototrofních mikroorganismů – Tomáš Hauer. Základní i podrobnější informace o tom, jak lze řasy a sinice využívat v praxi. Běží obrok, v lichých letech.

KBO/441 - 445 Speciální fykologie I. až V. – Jiří Komárek, Jan Kaštovský, Tomáš Hauer, Jeff Johansen & kol. Vysoce specializované přednášky, běží jedna z nich vždy v letním semestru. Téma není nikdy stejné, většinou se vrhneme na detailní prozkoumání nějaké skupiny řas nebo sinic, taxonomické nebo ekologické. Akce se účastní četní zvaní odborníci odjinud. Vysvětlení celé složitosti číslování viz výše Algologický seminář 1.-6.

 

Kurzy vhodné pro ekologicky zaměřené studenty

Kurzy vhodné pro taxonomicky a molekuláně zaměřené studenty

KBO/323 Ekologie extrémních a spec. biocenóz – J. Elster

KBO/325 Ekologie polárních ekosystémů – J. Komárek, J. Elster

KBE/457 Limnologie tekoucích vod – J. Seďa

KBE/461 Moderní limnologické metody – K. Šimek

KBE/475 Obecná limnologie – J. Vrba

KBE/465 Speciální limnologie – J. Vrba

KBE/452 Základní limnologické metody – J. Kopáček

KBE/466 Ekologie fytoplanktonu – P. Znachor

KBE/451 Hydrobiologické exkurze –M. Šorf  & kol.

KBO/309 Metody molekulární biologie v rostlinné ekologii a systematice - P. Koutecký & kol.

KBO/312 Základy rostlinné taxonomie - M. Štech, J. Kučera

KEBR/320 Molekulární biologie sinic – M. Tichý

KEBR/626 Elektronová mikroskopie pro biology I. – J. Nebesářová

KEBR/627 Elektronová mikroskopie pro biology II. – J. Nebesářová

KZO/161 Protistologie - M. Kostka

KZO/593 Molekulární fylogenetika - V. Hypša